ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 10 ค่ำ เดือน 8
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศวันลอยดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  05:55 - 06:06
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:07 - 06:06 (12/8/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1