ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 13 ค่ำ เดือน 8
 • 1

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  06:07 - 09:32
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : บุษย

  09:32 - 06:06 (15/8/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1