ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9
ดิถี ทินสูนย์
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:07 - 16:28
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  16:28 - 06:06 (18/8/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1