ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศอาทิตย์ย้ายราศีดิถี กาฬกิณี
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:07 - 19:01
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  19:01 - 06:07 (19/8/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2