ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9
วันธงชัยวันลอย
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:08 - 21:21
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  21:21 - 06:07 (20/8/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2