ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9
 • 1

  เทวี : สวาดิ

  01:04 - 06:07
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  06:08 - 02:18 (23/8/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -1