ฤกษ์ วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9
วันอธิบดีวันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  02:18 - 06:07
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:08 - 03:01 (24/8/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0