ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศดิถี อัคนิโรธ
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  03:13 - 06:07
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  06:08 - 03:03 (26/8/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0