ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
วันฟูดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  01:31 - 06:07
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:08 - 00:15 (29/8/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0