ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  00:15 - 06:07
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:08 - 22:47
  จักขุมายา 3กนกนารี -1

 • 3

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  22:47 - 06:07 (30/8/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1