ฤกษ์ วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9
วันสารทจีนวันพระวันอธิบดีวันจม
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:08 - 21:13
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  21:13 - 06:07 (31/8/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2