ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  06:08 - 19:38
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  19:38 - 06:07 (1/9/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1