ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 2 ค่ำ เดือน 9
วันธงชัยวันลอย
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:08 - 16:38
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  16:38 - 06:08 (3/9/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1