ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 5 ค่ำ เดือน 9
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:09 - 13:40
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  13:40 - 06:08 (6/9/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2