ฤกษ์ วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 6 ค่ำ เดือน 9
วันอธิบดีวันจม
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:09 - 13:23
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  13:23 - 06:08 (7/9/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1