ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 7 ค่ำ เดือน 9
ดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:09 - 13:32
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  13:32 - 06:08 (8/9/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -1