ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 8 ค่ำ เดือน 9
วันพระวันอุบาทว์วันโลกาวินาศดิถี ยมขันธ์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:09 - 14:09
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  เทวี : อารทรา

  14:09 - 06:08 (9/9/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1