ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 11 ค่ำ เดือน 9
วันฟูดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  ราชา : บุษย

  06:09 - 18:53
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  18:53 - 06:08 (12/9/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0