ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 12 ค่ำ เดือน 9
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:09 - 21:13
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  21:13 - 06:08 (13/9/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1