ฤกษ์ วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 13 ค่ำ เดือน 9
วันอธิบดีวันจม
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:09 - 23:40
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  23:40 - 06:08 (14/9/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0