ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  02:10 - 06:08
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:09 - 04:37 (16/9/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2