ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10
วันธงชัย
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  04:37 - 06:08
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:09 - 06:08 (17/9/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2