ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10
วันลอย
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:09 - 06:44
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  06:44 - 06:08 (18/9/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2