ฤกษ์ วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดี
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:09 - 10:41
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  10:41 - 06:08 (21/9/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0