ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10
วันจมดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  06:09 - 11:01
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  11:01 - 06:08 (22/9/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1