ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วันพระวันอุบาทว์วันโลกาวินาศดิถีมหาสูญ1ดิถีมหาสูญ2ดิถี ยมขันธ์
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  06:09 - 10:56
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  10:56 - 06:08 (23/9/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0