ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
วันอวมานโอนวันลอยดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:09 - 09:32
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  09:32 - 06:08 (25/9/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1