ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
ดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:09 - 08:20
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  08:20 - 06:08 (26/9/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1