ฤกษ์ วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  05:24 - 06:08
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  06:09 - 03:50 (28/9/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2