ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
วันพระวันอุบาทว์วันโลกาวินาศ
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  02:16 - 06:08
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:09 - 00:44 (30/9/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1