ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

แรม 1 ค่ำ เดือน 10
วันธงชัยดิถี อัคนิโรธ
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  00:44 - 06:08
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  06:09 - 23:26
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 3

  ทลิทโท : อัสวินี

  23:26 - 06:08 (1/10/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2