ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 2 ค่ำ เดือน 10
วันลอย
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:09 - 22:20
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  22:20 - 06:08 (2/10/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2