ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 3 ค่ำ เดือน 10
ดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:09 - 21:35
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  21:35 - 06:08 (3/10/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2