ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 4 ค่ำ เดือน 10
วันฟูดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:09 - 21:10
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  21:10 - 06:08 (4/10/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2