ฤกษ์ วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 5 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดี
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:09 - 21:11
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  21:11 - 06:08 (5/10/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0