ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 10 ค่ำ เดือน 10
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  02:14 - 06:09
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  06:10 - 04:27 (10/10/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0