ฤกษ์ วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 12 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดี
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:10 - 06:54
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:54 - 06:09 (12/10/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0