ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 13 ค่ำ เดือน 10
วันจม
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:10 - 09:22
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  09:22 - 06:09 (13/10/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์