ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 14 ค่ำ เดือน 10
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:10 - 11:49
  จักขุมายา 2กนกนารี -2ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  11:49 - 06:09 (14/10/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0