ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:11 - 18:20
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  18:20 - 06:10 (18/10/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2