ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11
ดิถี ทักทิน
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  06:11 - 18:49
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  18:49 - 06:10 (20/10/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0