ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศวันจม
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:11 - 18:20
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  18:20 - 06:10 (21/10/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2