ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
วันธงชัยดิถี ทักทินดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:11 - 17:31
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  17:31 - 06:11 (22/10/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1