ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วันพระดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:12 - 16:24
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  16:24 - 06:11 (23/10/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 0