ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11
วันปิยมหาราชวันลอย
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:12 - 15:02
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  15:02 - 06:11 (24/10/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0