ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศวันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:13 - 08:53
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  08:53 - 06:12 (28/10/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0