ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11
วันพระวันธงชัย
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:13 - 07:29
  จักขุมายา -1กนกนารี -1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  07:29 - 06:12 (29/10/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2