ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
วันออกพรรษาวันเกิดจันทรคราส
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:13 - 06:21
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  06:21 - 05:28 (30/10/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -2