ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แรม 2 ค่ำ เดือน 11
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:02 - 06:13
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:14 - 04:58 (1/11/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2