ฤกษ์ วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แรม 3 ค่ำ เดือน 11
วันอธิบดีวันฟูดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  04:58 - 06:13
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:14 - 05:22 (2/11/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0